ICPIAF

EnglishRomanian

FABRICI PROCESARE LAPTE “LA CHEIE” – de la concepţie la livrare produs finit

CAPACITATI: 

– de la 1.000 l/zi la 70.000 l/zi

MATERIE PRIMA PROCESATA: 

– lapte de vacă, lapte de capră, lapte de oaie

PRODUSE FINITE OBTINUTE:

-lapte de consum pasteurizat şi ultrapasteurizat

-brânzeturi: în saramură, cu pastă oparită, fermentate, frământate, topite

-produse lactate acide: iaurt, sana, chefir

-smântană de consum

-unt

MODULE DE UTILAJE OFERITE:

– recepţie, răcire şi stocare lapte: instalaţie de măsurare volumetrică, răcitor cu plăci, tancuri izoterme, pompe centrifuge;

– normalizare, omogenizare şi pasteurizare lapte: separator centrifugal, omogenizator, instalaţie de pasteurizare sau ultrapasteurizare, vană inox stocare smântână;

– preparare şi ambalare lapte de consum: tanc izoterm, maşină semiautomată de ambalare la butelii tip PET, maşină automată de ambalare la butelii tip PET, pompe centrifuge;

– produse lactate acide şi smântană: instalaţii preparare produse lactate acide şi smântână, vane inox pasteurizare lapte, maşină semiautomată de ambalare la pahar, maşina automată de ambalare la pahar;

– fabricare brânzeturi: vane mecanizate, crinte, separator de coagul, instalaţie continuă de fabricare caşcaval, vas preparare brânză topită, utilaje fabricare brânzeturi frământate;

– maturare şi ambalare brânzeturi: instalaţie fabricare saramură, vane saramurare, rafturi inox mobile sau fixe, cărucioare inox, maşini de vidat cu una sau două camere;

– fabricare unt: putinei, tavă cărucior, vană maturare smântână;

– igienizare utilaje şi spaţii: instalaţie CIP, pompe mobile de spălare sub presiune;

– conducte şi armături de inox: pentru circuite de lapte şi igienizare;

– echipamente utilităţi: centrală termică, instalaţie de apă gheaţă, instalaţii frigorifice, compresor de aer;

– monitorizare temperaturi: sistem de achiziţie date;

– montaj şi punere în funcţiune: racordare utilaje la utilităţi, execuţie trasee de inox pentru circulaţie lapte şi soluţii de spălare, instruire personal, asigurare service in perioadele de garanţie şi postgaranţie;

– dotări de laborator: pentru analize fizico-chimice şi microbiologice

UTILAJE RECEPTIE LAPTE

UTILAJE PASTEURIZARE SI ULTRAPASTEURIZARE LAPTE

UTILAJE FABRICARE PRODUSE LACTATE ACIDE

VANE MECANIZATE FABRICARE BRANZETURI

UTILAJE FABRICARE UNT

INSTALATIE CIP

MONTAJ UTILAJE